• 1 ทีม มีสมาชิก 5 คน ซึ่งมีผู้หญิง อย่างน้อย 2 คน
  • ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 13 ปี
  • การคิดคะเเนนจะคิดเพียงแค่ 4 คนแรก ที่เข้าเส้นชัยก่อนเท่านั้น โดยนำคะเเนนมาคิดรวมกัน เช่น คนเข้าที่หนึ่งได้ 1 แต้ม เข้าที่สองได้ 2 แต้ม….เข้าที่ 50 ก็ได้ 50 แต้ม
  • ทีมที่ชนะคือ ทีมที่ได้ “แต้มรวมน้อยที่สุด”
COMMENTS