พบกันใหม่ในปีหน้ากับ “สิงห์ ซีรี่ส์ รัน 2019”

 

คุณรวินทร์ ชมพูนุชธานินทร์ (พี่กอล์ฟ)
ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์
บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
.
ใน “สิงห์ ซีรี่ส์ รัน 2018” 

พบกันใหม่ในปีหน้ากับ
“สิงห์ ซีรี่ส์ รัน 2019”

[Via : Singha Sport Club]

#BeatYourSelf

COMMENTS