มนุษย์เราตกต่ำมาไกลแค่ไหน

มนุษย์เราตกต่ำมาไกลแค่ไหน
.
กลุ่มวิจัย “คุณสมบัติ การปรับตัว ความหลากหลาย และวิวัฒนาการ (PAVE)” จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ตีพิมพ์งานวิจัยชื่อ “จากนักกีฬาถึงมนุษย์โซฟา: 6,000 ปีแห่งการเพาะปลูก-เลี้ยงสัตว์ของมนุษยชาติ ใจความว่า หลังจากที่ชนชาติในยุโรปตอนกลางเปลี่ยนจากสังคมแบบเก็บของป่า-ล่าสัตว์มาเป็นสังคมเกษตรกรรม ความแข็งแรงของอวัยวะช่วงล่าง และความคล่องแคล่วโดยรวมของมนุษย์ก็เสื่อมถอยลงเรื่อยๆ


.
บทสรุปนี้ได้จากการสแกนกระดูกต้นขาและกระดูกหน้าแข้งของมนุษย์โบราณที่มีชีวิตอยู่ในช่วง 5300 ปีก่อนคริสตกาล จนถึงค.ศ. 850 แล้วนำมาเปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากการสแกนนักศึกษาปริญญาตรีในปัจจุบันของเคมบริดจ์ จึงได้พบว่า ความสามารถในการเคลื่อนไหวของนักกีฬาวิ่งครอสคันทรีระดับมหาวิทยาลัยในยุคปัจจุบัน เทียบได้กับ ค่าเฉลี่ยของผู้ชายทั่วไป ในยุคโบราณเท่านั้น
.
คำอธิบายจากนักวิจัยคือ เป็นเพราะเทคโนโลยีทำให้เราเคลื่อนไหวร่างกายน้อยลง ซึ่งนอกจากจะทำให้ความฟิตตกต่ำลงแล้ว ยังส่งผลกระทบอันได้แก่ กระดูกพรุน เบาหวาน และโรคอื่นๆ อันทำให้ความแข็งแรงโดยรวมเสื่อมถอยลงเรื่อยๆ อีกด้วย
.
ถ้ามนุษย์อยากกลับไปแข็งแรงเหมือนแต่ก่อน นักวิจัยให้ความเห็นว่า เราควรกินและใช้ชีวิตเลียนแบบบรรพบุรุษของเรา นั่นคือ กินอาหารที่มีเนื้อสัตว์เป็นหลัก เคลื่อนไหวให้มาก เพิ่มการฝึกด้วยน้ำหนัก (เวทเทรนนิง) เพราะมนุษย์โบราณไม่ได้เดินทางไกลมากๆ อย่างเดียว พวกเขาต้องแบกลากอาหารและสัมภาระต่างๆ ติดตัวไปด้วย และสุดท้ายคือ เพิ่มการวิ่งครอสคันทรีเข้าไปในการฝึกซ้อม เพื่อเลียนแบบชีวิตที่ต้องวิ่งในภูมิประเทศขึ้นเขาลงห้วยแบบมนุษย์ยุคโบราณ
.
ที่มา
https://www.outsideonline.com/1923776/how-far-fitness-has-fallen

COMMENTS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *