May 22, 2018

Virtual Run

  • กิจกรรม Virtual Running ที่นำเสนอการฝึกวิ่งเก็บระยะ / แข่งขันวิ่งด้วยตนเองแบบ online / Run anywhere anytime อยู่ที่ไหนก็วิ่งได้
  • ได้มีโอกาสแสดงความสามารถ ความสำเร็จและความภาคภูมิใจของนักวิ่งให้ได้เป็นที่ประจักษ์ รวมทั้งเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนที่ติดตามให้ออกมาวิ่งเพิ่มมากขึ้นด้วยการโพสต์ลง Social media
  • กิจกรรม Virtual Running สร้างแรงกระตุ้นให้นักวิ่งได้ด้วยการมี Reward เช่น เหรียญและเสื้อให้เมื่อสามารถวิ่งเก็บระยะในช่วงเวลาที่กำหนดไว้
  • Mass participation ให้ทุกคนมีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมได้แม้จะอยู่ต่างถิ่นต่างจังหวัด
  • มีการสร้าง challenge เพื่อให้สามารถตรวจสอบการวิ่งของผู้เข้าร่วมได้ (ใช้แอพลิเคชั่น Endomondo)
COMMENTS