Boonrawd Run 2019

1241 Km To 2020 กิจกรรมเวอร์ชวลรัน ประจำปี 2019 ที่มีเป้าหมายท้าท้ายมากกว่าเดิม ในระยะทาง 1241 กิโลเมตร กับการวิ่งเก็บระยะทางภายในระยะเวลา 12 เดือน วิ่งครบ จบ รับเสื้อฟินิชเชอร์ไปเลย !!!

 
Calorie burned

Calorie burned

ระยะทางรวม และจำนวนแคลอรีที่เผาผลาญรวมของพนักงานที่เข้า ...
Rewards

Rewards

วิ่ง ครบ จบ รับเสื้อฟินิชเชอร์ ...
Rules

Rules

กำหนดการและกติกาการแข่งขัน ต้องเป็นพนักงานบุญรอดฯ เท่าน ...