รายละเอียดกิจกรรม

  • ต้องเป็นพนักงานบุญรอดฯ เท่านั้น
  • กำหนดระยะเวลาการวิ่ง วันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563
  • กำหนดเป้าหมายระยะทางกิจกรรม ประเภท Easy (500 km.) ประเภท Hard (1339 km.)
  • ต้องใช้โทรศัพท์มือถือหรือนาฬิกาที่มีระบบรองรับที่เชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่นที่สามารถ บันทึกเวลา ระยะทาง และสถานที่วิ่งได้
  • วิ่งเก็บระยะด้วยตนเองบนเส้นทางภายในบริษัทฯ หรือที่ใดก็ได้ ตามเวลาที่กำหนด จำนวนกี่ครั้งก็ได้
  • ส่งผลการแข่งขันโดยการอัพโหลดภาพถ่ายหน้าจอ (เห็นเวลา ระยะทาง และสถานที่วิ่ง) ผ่านทาง runningconnect.com/event/BVR2021 ภายในวันที่ 10 มกราคม 2564 (สำหรับผลวิ่งเดือนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม- 31 ธันวาคม 2563) ระยะทางสะสมจะต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ดูแลระบบ
  • ลงทะเบียนสมัครฟรี
  • สิ่งที่จะได้รับ คือ  e-bib และของที่ระลึก เมื่อวิ่งครบตามเป้าหมาย และส่งผลวิ่งภายในระยะเวลาที่กำหนด

มีให้เลือกเข้าร่วม 2 ประเภท ได้แก่

1. ประเภท Hard : สะสมระยะทางครบ 1339 กิโลเมตร ภายในระยะเวลา 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563
2. ประเภท Easy : สะสมระยะทางครบ 500 กิโลเมตร ภายในระยะเวลา 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563