Boonrawd Run 2018

250 km To 2019

กิจกรรมเวอร์ชวลรัน เป้าหมายระยะทาง 250 กิโลเมตร ภายในระยะเวลา 4 เดือน ที่ให้พนักงานบุญรอดฯ พิชิตเป้าหมาย เปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ก่อนสิ้นปี

New Year I New You

Rewards

Rewards

วิ่ง ครบ จบ รับเสื้อฟินิชเชอร์ ...
Calorie burned

Calorie burned

ระยะทางรวม และจำนวนแคลอรีที่เผาผลาญรวมของพนักงานที่เข้า ...
Rules

Rules

กำหนดการและกติกาการแข่งขัน ต้องเป็นพนักงานบุญรอดฯ เท่าน ...