Boonrawd Run 2018

Boonrawd Virtual Marathon

กิจกรรม Boonrawd Virtual Run ที่จะกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานบุญรอด ที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนออฟฟิศให้เป็นสนามแข่งขัน เปลี่ยนตัวเองให้เป็นนักวิ่ง สร้างเสริมสุขภาพและการมี Active lifestyle มากขึ้น

ระยะเวลา

1-31 กรกฎาคม 2561 (31 วัน)

เป้าหมาย

มากกว่า หรือเท่ากับ 42.195K

ส่งผลวิ่ง

ผ่านระบบ Endomondo

สถานที่วิ่ง

เส้นทางภายในบริษัทฯ บุญรอด สามเสน เท่านั้น

Rewards

Rewards

วิ่งครบระยะทาง 42.195K ภายในระยะเวลาที่กำหนด รับเสื้อฟิ ...
Result

Result

1. มีพนักงานบุญรอดฯ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 939 คน ...
Rules

Rules

กำหนดการและกติกาการแข่งขัน ต้องเป็นพนักงานบุญรอดฯ เท่าน ...