May 18, 2018

BoonRawd Run

บุญรอดรัน คืออะไร ?

  • We are making Boonrawd Run Stadium.  : เปลี่ยนออฟฟิศให้เป็นสนามวิ่ง   สร้างสนามวิ่งให้เหมาะสมกับพื้นที่ ต้องมีความปลอดภัยเป็นหลัก สอดคล้องกับกฎกติกา มีความท้าทาย สามารถรองรับนักวิ่งของบุญรอดได้ทุกเพศทุกวัย
  • ทำไมต้องวิ่งที่นี่ : บุญรอดบริวเวอรี่…เพราะแรงบันดาลใจเริ่มต้นขึ้นที่นี่ เริ่มจากเล็กไป ใหญ่  สร้างศูนย์กลางที่เป็นแบบอย่างที่ดีแล้วกระจายออก
  • วิ่งที่บ้านอุ่นใจกว่ากันเยอะ : ด้วยความพร้อมของสถานที่ ห้องน้ำ ที่จอดรถ การรักษาความปลอดภัย พื้นที่บริการน้ำและอาหาร เราสามารถสร้างสนามวิ่งในบ้านให้เป็นแบบอย่าง เป็นแม่พิมพ์แก่สาขาบริษัทต่างจังหวัด
  • วิ่งไปกับครอบครัวสิงห์ : วิ่งไปด้วยกัน สนุกและไปได้ไกลกว่าเดิม…เย็นจบงานก่อนกลับบ้าน ชวนพี่ชวนน้องออกมาวิ่งด้วยกัน การรวมกลุ่มกันวิ่งจะทำให้การพัฒนาการวิ่งดีขึ้น มีแรงจูงใจในการวิ่งที่ดีและต่อเนื่อง
COMMENTS