เส้นทางวิ่ง มี 3 ประเภท

 1. Flat Land 1K : วิ่งเส้นรอบนอก เน้นทางเรียบ มีการวิ่งออกถนนใหญ่ข้างนอก ใช้ทางเรียบรอบบริษัทบุญรอด เส้นทางร่วมกับทางรถสัญจร
 2. Flat Land 2K : วิ่งเส้นรอบนอก เน้นทางเรียบ มีการวิ่งออกถนนใหญ่ข้างนอก มีการใช้เส้นทางร่วมกับทางรถสัญจร ระยะทางเพิ่มขึ้นจาก Flat Land 1 มาเป็น 2 กิโลเมตร
 3. Two Hills 2K : ทางเรียบรอบบริษัทบุญรอด วิ่งเลาะเลี้ยวผ่านอาคารและโรงงานผลิต และพื้นที่เก็บสินค้า ใช้เส้นทางร่วมกับทางรถสัญจร เพิ่มความท้าทายด้วยการวิ่งไต่ความชันอาคารจอดรถ 2 อาคาร
  • สำหรับมือใหม่หัดวิ่งและทั่วไป
  • เน้นทางเรียบรอบบริษัทบุญรอด
  • ใช้ฟุตบาทข้างหน้าบริษัท
  • มีการใช้เส้นทางร่วมกับทางรถสัญจร
  • สำหรับมือใหม่หัดวิ่งและทั่วไป
  • เน้นทางเรียบรอบบริษัทบุญรอด
  • ใช้ฟุตบาทข้างหน้าบริษัท
  • มีการใช้เส้นทางร่วมกับทางรถสัญจร
  • ความชันของอาคารจอดรถ Hill 1
   9.40 เมตร
  • ความชันของอาคารจอดรถ Hill 2
   18.20 เมตร

   

COMMENTS