รายการต่างๆ ที่สนับสนุนโดยสิงห์

กิจกรรม

สถานที่/วันที่

ติดต่อ

Khon Kaen Ultra Run for The Blind 2017

งานวิ่งการกุศลเพื่อมอบเงินให้มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สาขาจังหวัดขอนแก่น

บึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560

https://www.cfbt.or.th/kk

https://www.facebook.com/Khon-Kaen-Ultra-Run-for-The-Blind-2017-107156126608508/

COMMENTS