May 22, 2018

Training Program

  • วิ่งเก็บระยะที่แนะนำ ภายในระยะเวลา 15 วัน

    โดยเฉลี่ยในแต่ละสัปดาห์นักวิ่งต้องวิ่งไม่ต่ำกว่า 21 กิโลเมตร การวิ่งสำหรับมือใหม่ควรเก็บระยะน้อยๆ ไปก่อนสลับกับวันพัก แล้วค่อยๆ ไต่ระยะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

  • วิ่งเก็บระยะที่แนะนำ ภายในระยะเวลา 30 วัน

     

    โดยเฉลี่ยในแต่ละสัปดาห์ นักวิ่งต้องวิ่งไม่ต่ำกว่า 11 กิโลเมตร การวิ่งสำหรับมือใหม่ควรเก็บระยะน้อยๆ ไปก่อนสลับกับวันพัก แล้วค่อยๆ ไต่ระยะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

COMMENTS