May 22, 2018

Boonrawd Virtual Run Challenge

Virtual Run

 • กิจกรรม Virtual Running ที่นำเสนอการฝึกวิ่งเก็บระยะ / แข่งขันวิ่งด้วยตนเองแบบ online / Run anywhere anytime วิ่งเมื่อไหร่ก็ได้
 • ได้มีโอกาสแสดงความสามารถ ความสำเร็จและความภาคภูมิใจของนักวิ่งให้ได้เป็นที่ประจักษ์ รวมทั้งเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนที่ติดตามให้ออกมาวิ่งเพิ่มมากขึ้นด้วยการโพสต์ลง Social media
 • กิจกรรม Virtual Running สร้างแรงกระตุ้นให้นักวิ่งได้ด้วยการมี Reward เช่น เหรียญและเสื้อให้เมื่อสามารถวิ่งเก็บระยะในช่วงเวลาที่กำหนดไว้
 • Mass participation ให้ทุกคนมีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมได้แม้จะอยู่ต่างถิ่นต่างจังหวัด
 • มีการสร้าง challenge เพื่อให้สามารถตรวจสอบการวิ่งของผู้เข้าร่วมได้ (ใช้แอพลิเคชั่น Endomondo)
 • Boonrawd Virtual Run Challenge

  ภายในเวลา 30 วันคุณจะสามารถพิชิตระยะทาง 42.195 K ได้หรือไม่
  กิจกรรม Boonrawd Virtual Run Challenge ที่จะกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานบุญรอด ที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนออฟฟิศให้เป็นสนามแข่งขัน เปลี่ยนตัวเองให้เป็นนักวิ่งสร้างเสริมสุขภาพและการมี Active lifestyle มากขึ้น

  Beat the Challenge

  1. นักวิ่งมือใหม่จนไปถึงนักวิ่งที่มีประสบการณ์ภายในบริษัทบุญรอด
  2. ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม แต่ต้องเป็นพนักงานบุญรอดฯ สำนักงานใหญ่ (สามเสน) เท่านั้น
  3. กิจกรรม Challenge ใช้เวลา 30 วัน นักวิ่งต้องลงทะเบียนกับ Official website เพื่อรับ e-BIB และต้องเข้าร่วม Endomondo Challenge ด้วยเพื่อการตรวจสอบผลการวิ่ง นอกจากนี้นักวิ่งควรมีนาฬิกาวิ่ง หรือ Smartphone ที่รองรับแอพลิเคชั่นไว้ใช้ในการเก็บระยะวิ่ง
 • เสื้อแขนสั้น

   

  เสื้อกล้าม

 • เงื่อนไขกติกา

COMMENTS